אפיון הבעיה שלכם 

נפגשנו בסיטואציה הזו לעיתים תדירות

לעיתים קרובות מגיעות לקוחות בתקווה למצוא הקלה למכאוביהן במהלך המפגש איתם מתברר שמחוסר מודעות הן גורמות להחמרת המצב שלהן.

לשם כך במאמר הבא קיבצנו את המידע הדרוש  ע"מ להבין טוב יותר את מצבך.

המאמר מציג כל תופעה לעומק במטרה לסייע לך להבין 2 נקודות עיקריות:

Z

איך ניתן להקל על הכאב

Z

גורמי הכאב