אפיון הבעיה שלכם 

נפגשנו בסיטואציה הזו לעיתים קרובות

לעיתים קרובות מגיעות לקוחות בתקווה למצוא הקלה לכאביהן במהלך המפגש איתם מתברר שמחוסר מודעות הן גורמות להחמרת מצבן.

לשם כך במאמר הבא קיבצנו את המידע הדרוש  בכדי לעזור לך להבין את מצבך באופן הנכון.

המאמר מציג כל תופעה לעומק במטרה לסייע לך להבין 2 נקודות עיקריות:

Z

איך ניתן להקל על הכאב

Z

גורמי הכאב